Αρχική » , , » Κερδίζουν σε προτιμήσεις Αστυνομικές Σχολές και Ακαδημίες Ναυτικού

Κερδίζουν σε προτιμήσεις Αστυνομικές Σχολές και Ακαδημίες Ναυτικού


Στις τελευταίες Πανελλαδικές μόλις το 5,42% των υποψηφίων που την επέλεξαν ως πρώτη προτίμηση εισήχθησαν στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

ΤΟΥ ΜIΧΑΛΗ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗ 

Χιλιάδες υποψήφιοι τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε Αστυνομικές Σχολέ και Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού με βασικό γνώμονα την εξασφάλιση μιας σταθερής εργασιακής προοπτικής στον δημόσιο τομέα.

Η αύξηση του ενδιαφέροντος έχει οδηγήσει και σε κατακόρυφη αύξηση του ανταγωνισμού, αφού όλο και περισσότεροι υποψήφιοι -αρ­κετοί έκ των οποίων είναι αριστού­χοι- αφήνουν παραδοσιακές σχολές με αβέβαιες επαγγελματικές προοπτικές αποζητώντας τη σιγουριά του Δημοσίου.

Ενδεικτικό της ζήτησής που υπάρχει είναι ότι στις τελευταίες Πανελλαδικές μόλις το 5,42% των υποψηφίων που επέλεξαν τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ως πρώτη προτίμηση εισήχθησαν σε αυτήν.

Στο Τμήμα Αστυφυλάκων η εικό­να ήταν καλύτερη, καθώς εισήχθη το 78% όσων το δήλωσαν στην κορυφή του μηχανογραφικού και το 18% στο σύνολο των υποψηφίων που το επέ­λεξαν.

Τη Σχολή Πλοιάρχων επέλεξαν συνολικά 2.332 υποψήφιοι, εκ των οποίων οι 661 ως πρώτη προτίμηση. Από αυτούς εισήχθη μόλις το 29,65%. Στη Σχολή Μηχανικών κατάφερε να εισαχθεί το 40,85% των υποψηφίων που την επέλεξαν στην κορυφή του μηχανογραφικού.

Αστυφύλακες

Αναφορικά με τη φοίτηση στη Σχο­λή Αστυφυλάκων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Η κατανομή των επιτυχόντων στα τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων (ΤΔΑ) γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησή για καθένα από αυτά, που δηλώνεται μετά την επιλο­γή τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική βαθμολογία τους.

Αξιωματικοί

Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα. Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι, που προέρχονται από ιδιώτες, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους λαμβάνουν τις αποδοχές του μη εκ­πληρώσαντος τις στρατιωτικές υπο­χρεώσεις αστυφύλακα.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους οι δόκιμοι υπαστυνόμοι και αστυφύλακες σιτίζονται και διανυκτερεύουν στα οικήματα της σχολής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της υπηρεσίας.

Οι σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδη­μίας με το σύστημα των Γενικών Εξε­τάσεων και διαγράφονται από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και τη 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, με απόφαση του ΥΠΘΠΑ, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της σχολής ή τμήματος επόμενης προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη σχολή από την οποία διαγράφονται, εφόσον είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή με­γαλύτερη με αυτήν του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Ακαδημίες Εμπ. Ναυτικού

Όσον αφορά στη Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, εκπαιδεύ­ει στελέχη της εμπορικής ναυτιλίας. Κατά τη φοίτηση οι πλοίαρχοι απο­κτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Μετεωρολογία και Αγγλικά καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως: Ναυτιλία, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Συμβάσεις, Επικοινωνία, Οικονομι­κή Διαχείριση Πλοίου, Φορτώσεις κ.λπ. Το τμήμα ανήκει στην Ακαδη­μία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και για να είναι αποδεκτή η δήλωση της σχολής στο μηχανογραφικό απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις που γίνονται στις κατά τόπους λιμενικές αρχές.

Σχετικά με τους μηχανικούς Εμπορικού Ναυτικού, είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση, την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών στα πλοία.

Οι μηχανικοί εργάζονται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχουν μεταξύ άλλων την καλή λειτουργία της μηχανής και των άλλων μηχανημά­των και συσκευών του πλοίου, όπως ηλεκτρογεννήτριες γερανοί κ.λπ. Ο έλεγχος των μηχανών στα σημερινά πλοία γίνεται κυρίας μέσω της κονσόλας ελέγχου και με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Πιο αναλυτικά, ο μηχανικός με τη βοήθεια του πληρώματος μηχανής προγραμματίζει και επιβλέπει τις ερ­γασίες συντήρησης. Αναλαμβάνει τις επιδιορθώσεις που μπορεί να απαι­τούνται, ώστε το πλοίο να συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς προβλήματα. Εξασφαλίζει τη σωστή κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα έξοδα. Συνερ­γάζεται με τον πλοίαρχο για την τα­χύτητα, τους ελιγμούς και τους χειρισμούς του σκάφους.

Υπολογίζει τις απαραίτητες προμήθειες καυσίμων, λιπαντικών και άλλων ανταλλακτικών και θέτει τις παραγγελίες σε συνεννόηση με τη διοίκηση της ναυτιλιακής επιχείρησης. Τέλος, παραλαμβάνει τα καύσι­μα και λιπαντικά και εκτελεί απογραφές των ανταλλακτικών. Ο μηχανικός μαζί με τον πλοίαρχο είναι οι αξιωματικοί με τις περισσότερες ευθύνες στο πλοίο και πρέπει να συνεργάζο­νται αρμονικά μεταξύ τους.

(ΕΘΝΟΣ-11/03/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger