Αρχική » , , » Η οικονομική κρίση μεταλλάσσεται σε γεωπολιτική

Η οικονομική κρίση μεταλλάσσεται σε γεωπολιτικήΓράφει ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 
Πρέσβης ε.τ

Υπήρχαν υποψίες από την αρ­χή ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα δεν ήταν μια συνη­θισμένη οικονομική κρί­ση. Είχε στόχους γεωπο­λιτικού ελέγχου και προσαρμογής της Ελλάδος στην παγκοσμιοποίηση. 

Το πρόβλημα της Ελλά­δος δεν ήταν ανεπίδεκτο λύσεως για μια Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην οποία το βάρος της Ελλάδος δεν υπερέβαινε το 6%. Στην περίπτωση όμως της Ελλάδος επι­βεβαιώθηκε η λάθος πορεία που ακολουθεί η Ευ­ρώπη κάτω από τον ολέθριο συνδυασμό ενός ακραίου νεο­φιλελευθερισμού, που την ταυτίζει με την παγκοσμιοποίη­ση, και τοπικών ηγεμονισμών, με προεξάρχοντα τον Γερμανικό οικονομικό ηγεμονισμό. Ο εγωισμός των συμφερόντων και η έλλειψη πραγματικής πολιτικής ενότητας οδήγησαν σε μια καταστροφική πολιτι­κή έναντι της Ελλάδος. Ετέθη ως στόχος ο υπο­βιβασμός της χώρας στο επίπεδο των γειτόνων της, ώστε να είναι διε­θνώς «ανταγωνιστική» και αρπαγή των διαμαντι­κών της οικονομίας της, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια «νέα» ανάπτυξη, με πρωταγωνιστές ξένες πολυεθνικές και χρηματιστικά funds. 

Η εθνική οικονομία της χώρας, υπό τη συνεχή πίεση μιας πρωτοφανούς πολιτικής λιτό­τητας, εξαρθρώθηκε κυριολε­κτικά. Οι τράπεζες ακυρώθηκαν στον κύριο ρόλο τους να χρημα­τοδοτούν την οικονομία και οι επανειλημμένες ανακεφαλαιοποιήσεις, χωρίς εθνικό έλεγχο του χρηματιστηρίου ή αναστολή της διαπραγματεύσεως των μετοχών τους μέχρι τη σταθεροποίηση της οικονομικής καταστάσεως, οδή­γησαν σε νέες απώλειες δεκά­δων δισεκατομμυρίων, σε νέο άλμα του δημοσίου χρέους και στον ξένο έλεγχο και του χρημα­τοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Η παρατεταμένη οικο­νομική κρίση, χωρίς τον έλεγ­χο από τη χώρα των αναγκαί­ων μοχλών για τη δρομολόγη­ση μιας άλλης πολιτικής και το άνοιγμα προοπτικής στο συνε­χιζόμενο αδιέξοδο, κατέληξε σε γενίκευση της κρίσεως και σε μετατροπή της σε γεωπολι­τική κρίση. Η Ελλάδα δεν είναι οποιαδήποτε χώρα. Κατέχει μια γεωπολιτική θέση από τις πιο κρί­σιμες και ευαίσθητες στον κό­σμο, στο κέντρο των ανταγωνισμών που αναφέρονται στις πα­γκόσμιες ισορροπίες. 

Η Ελλάδα έχει γείτονά της στα Ανατολικά μια χώρα που δεν κρύβει τις επεκτατικές βλέψεις εναντίον της και η οποία θέλει να ενισχύσει τις προσβάσεις της στον Ευρωπαϊκό χώρο και να προωθήσει τον στρατηγικό της έ­λεγχο στο Αιγαίο και γενικότερα στον Ελληνικό εθνικό χώρο από την Κύπρο ως τη Θράκη. 

Οι κατεδαφιστικοί όροι των διαδοχικών Μνημονίων κατέ­φεραν δεινό πλήγμα στην αμυ­ντική ετοιμότητα της χώρας, παρά τις υπεράνθρωπες προ­σπάθειες του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων να αναπληρώσουν όπως μπορούν την περικοπή των αμυντικών δαπανών. Στην άλλη πλευρά, ο παροξυσμός των εξοπλισμών σε όλους τους τομείς συνδυάζεται με μια μεγαλοϊδεατική Ισλαμιστική ιδεολογία, που καθιστά ακόμα πιο επιθετική και αδιάλλακτη την Τουρκική πολιτική. Η Ρωσική παρέμβαση στη Συρία αναχαίτισε, ευτυχώς, τις μεγαλεπήβολες τουρκικές επιδιώξεις προς την κατεύθυνση αυτή. 

Η Άγκυρα δέχθηκε δεινή ήττα στη Συρία και βρίσκεται σε αμυ­ντική θέση, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο μιας στρατιωτικής ρήξε­ως με τη Ρωσία χωρίς την προ­στατευτική αιγίδα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Βρίσκεται αντιμέτωπη επιπλέον με μια νέα εξέλιξη του Κουρδικού, που της έγινε πραγ­ματικός εφιάλτης. 

Οι Δυτικοί της σύμμαχοι δεν δέχονται τη θέση της ότι οι Κούρδοι της Συρίας είναι δή­θεν τρομοκράτες. Οι πραγματι­κοί Ισλαμιστές τρομοκράτες είναι σύμμαχοι της Άγκυρας. Μπροστά σ΄ αυτή την αντίφαση, που έχει ά­μεσες επιπτώσεις και στους Κούρδους στο εσωτερικό της. η Άγκυρα εκτοξεύει απειλές και κάνει ό,τι μπορεί για να προσδώσει στη ρήξη της με τη Ρωσία χα­ρακτήρα αντιπαραθέσεως Ρωσίας και ΝΑΤΟ. 

Με αυτό το σκεπτικό υπεστήριξε με τη βοήθεια της Γερμανίας την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αι­γαίο, ελπίζοντας ότι σε κάθε περί­πτωση έχει να κερδίσει από μια τέτοια εμπλοκή. Δεν φοβάται ότι το ΝΑΤΟ θα αποτελέσει ανάχω­μα στο παιχνίδι της με τους πρό­σφυγες και τους λαθρομετανά­στες. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένω­ση διατηρεί σε ισχύ την περίφημη Οδηγία για το άσυλο, που συστή­νει πολιτική ανοικτών συνόρων, πώς θα παρεμβληθεί το ΝΑΤΟ; Η παρεμβολή του θα έχει νόημα όταν θα έχει συμφωνηθεί με την Άγκυρα η ανακοπή στις ακτές της των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. 

Γιατί όμως η Άγκυρα να θέ­σει τέρμα σ' ένα παιχνίδι που την καθιστά σύνορο της Ευρω­παϊκής Ενώσεως και της εξα­σφαλίζει χρήματα, στρατηγική σχέση με την Ευρώπη και άλλα ανταλλάγματα σε βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου; Πολύ περισσότερο όταν με τη χρήση αυτού του όπλου ελπίζει να επιφέρει, όπως και άλλα, γεω­πολιτική μετάλλαξη του Ελλη­νικού εθνικού χώρου; 

Είναι ένα ερώτημα που πρέ­πει να προβληματίσει όσους ε­πισπεύδουν άκριτα υπέρ της πολιτικής των ανοικτών συνό­ρων για λόγους ανθρωπιστι­κούς, όταν μαίνεται κοντά στην Ελλάδα θύελλα. 

(ΤΟ ΠΑΡΟΝ-06/03/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger