Αρχική » , , » Αίσχος: Ιδού η απόφαση που κάνει τις Ένοπλες Δυνάμεις «Φιλιππινέζες» των λαθραίων

Αίσχος: Ιδού η απόφαση που κάνει τις Ένοπλες Δυνάμεις «Φιλιππινέζες» των λαθραίων


Η άμυνα της χώρας περνάει σε δεύτερη μοίρα! Την ώρα που οι φαντάροι λιποθυμούν από την πείνα στις σκοπιές, λεφτά για τους ξενόφερτους υπάρχουν!

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης περνά ουσιαστικά στο Στρατό με το νεοσυσταθέν Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο να υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Στην σχετική ΚΥΑ προβλέπονται τα εξής: «Το Κεντρικό Συντονι­στικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.0.Δ.Π.) υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

Αποστολή του ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π. είναι η διεύθυνση και ο συντονισμός, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, των δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων, που προκύπτουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στη Χώρα, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμο­νή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μετανα­στών.

Του Κ.Ε.Σ.ΟΑΠ. προΐσταται ανώτερος αξιωματικός βαθμού Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμε­ων ως Συντονιστής, με δύο (2) Βοηθούς Συντονιστή ανώτερους αξι­ωματικούς βαθμού Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.

Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.)

Με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ καθορίζεται το Γενικό Επιτελείο του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στο οποίο ανατίθεται η αρμοδιό­τητα εκδήλωσης των απαιτούμενων ενεργειών για τη συγκρότηση, λειτουργία και υπαγωγή Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρι­σης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.).

Αποστολή των Τ0.Σ.ΚΕ.Δ.Π. είναι η παρακολούθηση και ο συντονι­σμός των δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμά­των, που προκύπτουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στις περιοχές όπου λειτουργούν, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύ­γων και μεταναστών.

Αρμοδιότητα σύναψης - εκτέλεσης συμβάσεων

Στο πλαίσιο της δυνατότητας που παρέχεται ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, με διαταγή του, καθορίζει τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα έχει την αρμοδιότητα σύναψης των αναφερόμενων στη διάταξη αυτή συμβάσεων, ήτοι εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμή­θειας αγαθών ή μισθώσεων, σχετικά με την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των ΚΕ.Π.Υ., των Κ.Υ.Τ. και των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μετα­ναστών, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών.

Κάλυψη δαπανών

Στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυ­γικής κρίσης και με την παραδοχή φιλοξενίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ατόμων στα κέντρα -δομές αρμοδιότητας του, εκτιμάται ότι θα προκύψουν δαπάνες συνολικού ύψους, κατ έτος, 73.988.692 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε δαπάνες, που αφορούν στη λειτουρ­γία των κέντρων - δομών αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και ειδικότερα στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύ­γων και μεταναστών. Συγκεκριμένα για δαπάνες μεταφοράς το ποσό εκτιμάται σε 4.950.000 ευρώ. Για την διαμονή των λαθρομετανα­στών το ποσό που θα δαπανηθεί υπολογίζεται σε 19.794.704 ευρώ, ενώ για τη σίτιση τους το ποσό που θα δαπανηθεί εκτιμάται σε 45.743.988 ευρώ και τέλος το εκτιμώμενο ποσό που θα καλύψει τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης φτάνει τα 3.500.000 ευρώ.

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-12/03/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger