Αρχική » , , » Η κοινωνική κατάρρευση των Ελλήνων

Η κοινωνική κατάρρευση των Ελλήνων


Οι τεχνικές της Νέας Τάξης Πραγμάτων

Γράφει ο Επαμεινώνδας Ε. Πανάς
Συντ. καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

8 χρόνια στο «γύψο». Η Νέα Τάξη Πραγμάτων. Το δημογραφικό πρόβλημα που εξαφανίζει την πατρίδα

Παρατηρεί κάποιος, ότι το ένα πρόβλημα «σκάει» μετά το άλλο και οι κρίκοι της αλυσίδας των προβλημάτων της χώρας δεν έχουν τελειωμό. Έχουν περάσει τώρα πια οκτώ χρόνια από τότε που άρχισε η οικονομική κρίση στη χώρα και τώρα η κατάσταση, αντί να έχει βελτιωθεί με τις τόσες θυσίες που υποβλήθηκαν οι Έλληνες, έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, γιατί στη μακρά αλυσίδα των προβλημάτων προστέθηκαν τώρα -λόγω του απίθανα μεγάλου αριθμού των προσφύγων και των λαθρομεταναστών- σοβαρές για την εθνική ασφάλεια της χώρας εξωτερικές απειλές.

Τα ισχυρά κέντρα της Νέας Τάξης πραγμάτων στην Ευρώπη έχουν έντονο ενδιαφέρον να μην εξαπλωθεί το κύμα των λαθρομεταναστών - μεταναστών - προσφύγων στις δικές του χώρες αδιαφορώντας για το πού θα εγκλωβιστεί το κύμα αυτό.

Έχει ήδη τονιστεί ότι το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας είναι ένα από τα δεκατρία σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Όμως όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις αδιαφόρησαν για τη σοβαρότητα του δημογραφικού προβλήματος και δεν προχώρησαν σε κατάλληλο σχεδιασμό για την επίλυση του, με αποτέλεσμα την προβλεπόμενη αλλοίωση του Ελληνικού πληθυσμού από την ανεξέλεγκτη (άραγε τυχαία;) εκροή του κύματος των μεταναστών. Η υπογεννητικότητα, λόγω της οικονομικής κρίσης, αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στη χώρα μας και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού και τον εγκλωβισμό στη χώρα ενός μεγάλου αριθμού μη αφομοιώσιμου ετερόκλητου και ανομοιογενούς πληθυσμού, αποδεικνύει τη σκληρή πραγματικότητα του δημογραφικού εμβολισμού. Δεν υπάρχει, αμφιβολία ότι το συνεχές μεταναστευτικό κύμα έχει τελείως ανομοιόμορφες πολιτιστικές καταβολές.

Πρόσφυγες του Ισλάμ και... Μικρασιατική καταστροφή

Δυστυχώς, η οργανωμένη προπαγάνδα στη χώρα μας, που στοχεύει στις ευαισθησίες των Ελλήνων, θέλει να εμφανίσει τη ροή των «μεταναστών» ως ένα όμοιο γεγονός με τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής του 1923. Όμως αυτό δε συμβαίνει. Ουδεμία σχέση ομοιότητας έχουν αυτά τα δύο γεγονότα. Το «κύμα» της Μικρασιατικής Καταστροφής ήταν «σαρξ εκ της Ελληνικής σαρκός».

Ο μοναδικός τρόπος της διάλυσης της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, είναι η παθητική στάση των Ελλήνων και η αποδοχή αυτού του γεγονότος, αυτής της ιδιόμορφης «μετανάστευσης».

Όμως, θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η «μετανάστευση» αυτή δεν έχει καμία σχέση με την αφομοίωση της Ελληνικής Εθνικής ταυτότητας. Ή με άλλα λόγια το κύμα των μεταναστών - λαθρομεταναστών - προσφύγων και η Εθνική Ελληνική ταυτότητα είναι έννοιες μεταξύ τους ξένες και αποκλειόμενες.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση «πιάστηκε μερικώς αδιάβαστη» ως προς τη ροή των «μεταναστών». Γιατί αφενός οι βιομηχανικά προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να αντιμετωπίζουν πρόβλημα μείωσης του εργατικού δυναμικού τους, και αφετέρου όλο αυτό το κύμα «μεταναστών» να οφείλεται και στις δικές τους πολιτικές -βλέπε Λιβύη, Τυνησία Ιράν, Ιράκ- δεν μπορεί να οργανώσει μια αποτελεσματική προσπάθεια διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης.

Η επέμβαση του ΝΑΤΟ και ο «παίκτης» Τζωρτζ Σόρος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε από μόνη της να δώσει αποτελεσματικές λύσεις σε ένα πολύπλοκο πρόβλημα και ως εκ τούτου γεννήθηκε η αρωγή του ΝΑΤΟ. Αναμφίβολα η Ευρωπαϊκή Ένωση δε μπορεί να νιώθει υπερήφανη γι αυτήν την απόφαση.

Μπορούμε να συνάγουμε κάποια συμπεράσματα από αυτές τις εξελίξεις.

Πρώτον, η πληθυσμιακή κατάρρευση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει όλες τις οικο­νομικές και εθνικές δραστηριότητες.

Δεύτερον, η μεταναστευτική πολυπολιτισμική πολι­τική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτυχε και αυτό φαί­νεται από την ασυνέπεια που εκδηλώθηκε από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κοινές αποφάσεις, όταν θέλησαν να προστατεύσουν μόνες τους τα σύνορά τους. Λογική συνέπεια αποτελεί η δήλωση του γνωστού παίκτη Τζωρτζ Σόρος στο Νταβός (21/1/2016) «π Ευρώπη είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης».

Μπορεί η επισήμανση του Σόρος να είναι αρκετά σκληρή, όμως γεγονός είναι ότι έχει υποστεί ρήγματα π Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι έχει έντονα αρχίσει να φαίνεται φθορά της.

Όμως, δεν πρέπει να αγνοούμε τις απόψεις του μεγάλου Άγγλου ιστορικού Άρνολντ Τόινμπι, ο οποί­ος παρατήρησε ότι η πτώση των αυτοκρατοριών κατά κύριο λόγο οφείλεται στην «αυτοκτονική άσκηση της κρατικής πολιτικής» εκ μέρους των ηγετών τους. 

Τρίτον, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, και το γεγονός αυτό θα έχει βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αρνητική επίπτωση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ιδέα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση αυτή έχει την αξία της αρκεί να επισημάνουμε αυτό που έλεγε ο ιστορικός Ρ. Αρόν:

Η ισχύς μιας μεγάλης δύναμης μειώνεται αν αυτή σταματήσει να υπηρετεί κάποια ιδέα».

Όσο συνεχίζεται η κρίση του μεταναστευτικού, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται οι Ευρωσκεπτικιστές. 

Τέταρτον, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αντιμετω­πίζει μια βαθιά κρίση και ενώ ταυτόχρονα δέχεται επιθετικές ενέργειες από χώρες μέλη της Ευρωπαϊ­κής Ένωσης και των γειτονικών μας χωρών, το πολι­τικό σύστημα δεν έχει αντιλπφθεί ότι η χώρα βρίσκε­ται σε ένα ιδιόμορφο οικονομικό και διπλωματικό πόλεμο. Ταυτόχρονα, το πολιτικό σύστημα δεν κατα­νοεί ότι όλος ο χώρος της Μέσης Ανατολής βρίσκε­ται ήδη σε κατάσταση πολέμου που μπορεί να δημι­ουργήσει νέες χαράξεις συνόρων.

Ας ελπίσουμε ότι π εξέλιξη των γεωπολιτικών καταστάσεων δε θα έχει επίπτωση και στη χώρα μας. Το στρατηγικό πρόβλημα της χώρας μας εντοπίζεται στο γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα έχει μικρή δυνατότητα συναίνεσης και Εθνικής ομοψυχίας και έτσι εμφανίζεται αναποτελεσματικό για να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες και τη χώρα.

Την ίδια στιγμή θεωρείται ως ύστατη λύση η πρόωρη προσφυγή σας κάλπες, δείχνοντας ότι το πολιτικό σύστημα «περί άλλα τυρβάζει».

Το πολιτικό σύστημα πρέπει άμεσα να θυμηθεί τι διδάσκει π Ελληνική ιστορία: ότι όσες φορές βρέθηκε η χώρα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα σε οικονομική και κοινωνική αποτελμάτωση το αποτέλεσμα ήταν η Εθνική τραγωδία.

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-17/03/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger