Αρχική » , , , » «Δουλέμποροι στιλίστες με αεροπλάνα και... τζετ σκι»

«Δουλέμποροι στιλίστες με αεροπλάνα και... τζετ σκι»


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΧΡ. ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟΝ «Ε Τ.» ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Για αεροπορική διακίνηση προς Ηνωμένο Βασίλειο τα κυκλώματα απαιτούν 5.000- 6.000 ευρώ, ενώ για ΗΠΑ πάνω από 10.000 ευρώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
pspyropoulos@e-typos.com

Φροντιστήρια, στιλίστες, κουρείς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τζετ σκι, γιοτ, ιδιωτικά αεροπλάνα και... free lance συνεργάτες χρησιμοποιούν πλέον χα κυκλώματα δουλεμπόρων και πλαστογράφων αλλάζοντας... πλεύση μετά τα κλειστά σύνορα, με δρομολόγια προς Δυτική Ελλάδα και τελικό προο­ρισμό την Ιταλία. «Στροφή» έκαναν και στις μεθόδους μεταφοράς, γυρίζοντας και πάλι προς τα αεροδρόμια χρησιμο­ποιώντας κλεμμένα διαβατήρια και διακινούμενους μετανάστες που μοιάζουν με τους πραγματικούς κατόχους (μέθο­δος look like), με νταλίκες από λιμάνια της Δυτικής Ελλάδας και με απευθείας δρομολόγια πλωτών μέσων απευθείας από τα παράλια της Τουρκίας.

Τις μεθόδους, τα δρομολόγια και την «τιμολόγηση» των υπηρεσιών πλαστογράφων και δουλεμπόρων αποκάλυ­ψε στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο διοικη­τής του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλ­λοδαπών Αττικής, κ. Χρηστός Χαρ­μαντζής.

Δρομολόγια και τιμές

«Τα δρομολόγια άλλαξαν, όπως και τα τιμολόγια για τους VIP πρόσφυγες και τους φτωχότερους» δηλώνει ο αξιωμα­τικός της ΕΛ.ΑΣ.

Η δυσκολία των κυκλωμάτων να πε­ράσουν πρόσφυγες και μετανάστες προς την Κεντρική και η Βόρεια Ευρώπη, τα έστρεψε προς τη Δυτ. Ελλάδα με προορι­σμό την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές ανα­μένουν την περίοδο του καλοκαιριού αύξηση της διακίνησης μεταναστών με φορτηγά και πλωτά μέσα, αλλά και μέσω των αεροδρομίων με κλεμμένα ή πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Ο κ. Χαρμαντζής αναφέρει πως έχουν εντοπίσει διαδικτυακές «διαφημίσεις», στις οποίες υπάρχουν τιμολόγια των κυκλωμάτων για τη διακίνηση ανάλογα με το μέσο αλλά και το διαβατήριο που επιθυμούν να αγοράσουν. Για παράδειγμα: τζετ σκι: 5.000 ευρώ, γιοτ: πάνω από 5.000 ευρώ, φουσκωτά: έως και 2.000 ευρώ, ιδιωτι­κό αεροπλάνο: 3.000-6.000 ευρώ.

Υπάρχουν και τα «ακριβά γούστα» για τον τελικό προορισμό, κυρίως με αεροπορική διακίνηση. Για Ηνωμέ­νο Βασίλειο τα κυκλώματα απαιτούν 5.000-6.000 ευρώ, ενώ για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από 10.000 ευρώ και πάνω. Οι πρόσφυγες και μετανά­στες που επιθυμούν πλαστά έγγραφα ανάλογα με την οικονομική τους δυ­νατότητα έχουν να επιλέξουν: διαβατή­ριο Ηνωμένου Βασιλείου: 2.500-3.000 ευρώ, διαβατήριο ΗΠΑ: 6.000 ευρώ, δι­αβατήριο Βουλγαρίας: 200-300 ευρώ, υπηρεσιακό σημείωμα: 20-100 ευρώ, αιτήσεις ασύλου: 200- 300 ευρώ. Οι δου­λέμποροι συνεχίζουν να επιχειρούν τη διακίνηση μεταναστών μέσω αεροδρο­μίων, παρά το μεγάλο ρίσκο σύλληψης, εξαιτίας της ζήτησης που έχει αυτή η μεταφορά από οικογένειες μεταναστών με παιδιά ή άλλων που έχουν ευρωπα­ϊκά χαρακτηριστικά εμφάνισης, επισημαίνει ο κ. Χαρμαντζής.

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι η... look like. Κάποιος που μοιάζει με τον πραγματικό κάτοχο κλεμμένου διαβατη­ρίου, το χρησιμοποιεί αποφεύγοντας το έξτρα κόστος για την πλαστογράφηση ενός διαβατηρίου. Πολλά κυκλώματα συνεργάζονται με κλέφτες οι οποίοι μαζεύουν διαβατήρια ακόμη και από άλλες χώρες και τα στέλνουν ταχυδρομικώς ή με κούριερ προκειμένου να χρησι­μοποιηθούν από πλαστογράφους και δουλεμπόρους.

«Είναι πολύ εύκολο να ξεγελάσουν και το μηχάνημα γιατί είναι γνήσιο το έγγραφο. Ο εντοπισμός μπορεί να γίνει μόνο από τη συνέντευξη του ταξιδιώ­τη και το λεπτομερέστερο έλεγχό του» επισημαίνει ο κ. Χαρμαντζής, ωστόσο προσθέτει ότι οι αυξημένες ροές των τα­ξιδιωτών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθιστούν δύσκολο τον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των επιβατών, οπότε κάποιοι «παράνομοι» καταφέρνουν και περνούν. Το τελευταίο χρονικό διάστη­μα, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αλ­λοδαπών Αττικής διαπιστώνουν ότι οι πλαστογράφοι που συνεργάζονται με τα κυκλώματα λειτουργούν υπό μορφή... free lance, του ελεύθερου συνεργάτη.

«Θα συνεργαστούν τε το ένα κύκλω­μα αλλά μπορούν να συνεργαστούν και με κάποιο άλλο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι αποκλειστικοί συνεργάτες. Από εκεί και πέρα αν κάποιος χρειάζε­ται συγκεκριμένου είδους έγγραφα θα απευθυνθούν στον έναν πλαστογράφο, ο οποίος αν δεν μπορεί να τους τα παράσχει, μπορεί να πάνε σε κάποιον άλλο πλαστογράφο» τονίζει ο κ. Χαρ­μαντζής.

«Υπήρχε πλαστογράφος-μάστορας, που είχε την τεχνογνωσία και τα υλικά για να φτιάξει εξ υπαρχής ένα πλαστό διαβατήριο. Είχε και κλωστές ειδικές, έραβε ακόμη και το εξώφυλλο του δια­βατηρίου με τα φύλλα του καινούργιου. Μπορούσε να σηκώσει τη γνήσια τη σφραγίδα από ένα έγγραφο και να την αποτυπώσει σε ένα άλλο έγγραφο. Εί­ναι κάποιοι οι οποίοι είναι τεχνίτες, εί­ναι κάποιοι άλλοι που βασίζονται απλά στα μέσα που έχουν διαθέσιμα, όπως υπολογιστές και εκτυπωτές» προσθέτει ο διοικητής του τμήματος Δίωξης Πα­ράνομης Μετανάστευσης.

Φροντιστήριο

Τα οργανωμένα κυκλώματα και ειδικά αυτά που προτιμούν ή που προσπαθούν να διώξουν τους μετανάστες προς χώ­ρες της Ε.Ε. μέσω αεροδρομίου, έχουν συνεργάτες που πηγαίνουν τους διακινούμενους σε... συμβεβλημένα κατα­στήματα ρούχων προκειμένου να τους αγοράσουν πιο ευρωπαϊκό ρουχισμό, ώστε σε τυχαίο έλεγχο να μπορούν να ξεγελάσουν τις αρχές, πως είναι κάτοι­κοι αυτών των χωρών ή έχουν μεγάλο διάστημα παραμονής σε αυτές.

Τα μέλη των κυκλωμάτων, όπως επι­σημαίνει ο κ. Χαρμαντζής, μέχρι την τελευταία στιγμή βρίσκονται σε τηλε­φωνική επικοινωνία με τα μέλη και τους καθοδηγούν βήμα βήμα πώς θα περάσουν το τσεκ, πώς θα μιλήσουν σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο, τι να ισχυ­ριστούν, πώς να διατηρήσουν την ψυ­χραιμία τους. «Έχει παρατηρηθεί ότι προσπαθούν να τους κάνουν ένα άτυπο φροντιστήριο προκειμένου να τους θέ­σουν σε εγρήγορση για το πώς θα συμπεριφερθούν στις Αρχές και στο πώς θα περάσουν τους ελέγχους», δηλώνει ο αξιωματικός της ΕΑΑΣ. Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια εξιχνίασης υποθέσεων διακίνησης μεταναστών δι­απιστώνουν την ολοένα και συχνότερη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύω­σης από τα κυκλώματα.

«Σε προφίλ δουλεμπορικού κυκλώμα­τος γινόταν ανάλυση στο προσφυγικό καθεστώς κάθε χώρας της Ε.Ε. προκει­μένου να πάρουν άμεσα μια άδεια δια­μονής, ένα επίδομα, ποιο ήταν το ύψος του επιδόματος, πόσο θα έκαναν για να το πάρουν», τονίζει ο κ. Χαρμαντζής. Γενικότερα τα κυκλώματα διαφημίζουν με κάποιο τρόπο τη... δουλειά τους στο Διαδίκτυο διαδίδοντας και ανακρίβειες προκειμένου να πείσουν περισσότερους να μετακινηθούν, χωρίς μάλιστα να εί­ναι εύκολος ο εντοπισμός τους. Από τις υποθέσεις εξάρθρωσης δουλεμπορικών κυκλωμάτων διαπιστώθηκε ότι προτι­μούσαν ως επικοινωνία ανάμεσά τους τα social media, το facebook, εφαρμογές όπως το Viber, το Whatsapp, γιατί τους παρείχε ένα μεγαλύτερο βαθμό ανωνυ­μίας σε σύγκριση με ένα τηλέφωνο, ακό­μη και «αχυράνθρωπου».

Έγγραφα του ISIS

ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ερώτηση αναφορικά με το Ισλαμικό Κράτος και το ενδεχόμενο διακίνησης πλαστών εγγράφων προς τα μέλη του, ο κ. Χαρμαντζής απάντησε: «Δεν μπορώ να το αποκλείσω αλλά η δικιά μας υπηρεσία δεν έχει ασχοληθεί με τέτοια υπόθεση, είναι όμως τεράστιος ο όγκος των εγγράφων που διακινούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο από την Ελλάδα.

Υπάρχουν κυκλώματα που λειτουργούν στην Αλγερία και το Μαρόκο τα οποία ενδεχομένως είναι πολύ πιο δυνατά από τα κυκλώματα πλαστογράφων στην Ελλάδα και διακινούν και τέτοια έγγραφα. Από εκεί και πέρα το αν είναι εύκολο να εντοπιστεί ή όχι, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι κάτι εύκολο, δεν γράφει κανένα διαβατήριο πάνω να προορίζεται για τρομοκράτη».

«Υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθούνται ήδη όπως η διαδικασία του screening, με την οποία μπορείς να εντοπίσεις κάποια πράγματα αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε, κανένας δεν γράφει στο κούτελό του ISIS ή... είμαι τρομοκράτης» προσθέτει ο κ. Χαρμαντζής.

Ο διοικητής του τμήματος Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, σχετικά με τις κατηγορίες που έχουν απευθύνει ξένες αρχές κατά της χώρας μας για τις διελεύσεις τζιχαντιστών, δηλώνει: «Γνωρίζω προσωπικά από τις επαφές μας με την Ε.Ε. ότι είχαν δακτυλοσκοπηθεί τρομοκράτες και σε άλλες χώρες, είχαν περάσει και από την Ιταλία κάποιοι, είχαν συλληφθεί και σε άλλες χώρες, δεν σημαίνει ότι επειδή πέρασαν από την Ελλάδα, κάτι έγινε».

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-10/04/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger